יום ג' ב' מנחם אב ה'תשע"ז
מבצע הפרסים הסתיים אולם עדיין לא הגענו ליעד. נודה לשותפותכם בישיבה הגדולה בעולם